«Låt oss betrakta oss själva. Låt oss betrakta alla djur och insekter. Låt oss tänka på varje växt.» 2018-

Painting and drawings, 2018 – ongoing

«Låt oss betrakta oss själva. Låt oss betrakta alla djur och insekter. Låt oss tänka på varje växt.»
(C.V.Linné Om botanikens grunder, 1748)