Doxa & I dine hender (2020-2021)

Doxa, 2021.
6 utendørs skulpturer til NMBU Veterinærhøgskolen Campus Ås. (KORO).
Foto:Øystein Thorvaldsen/KORO

     

I dine hender, 2021.
Trerelieffer til omsorgsboliger, Drammen kommune. (Drammen kommune).